Półtawski Nowy

Półtawski Nowy to projekt digitalizacji kroju pisma Antykwa Półtawskiego. Kluczowym aspektem projektu cyfrowej wersji kroju pochodzącego z 1928 roku, było podejście do zagadnienia opracowania kształtu znaków na podstawie źródeł. Równolegle z przygotowaniem wersji komputerowej prowadzone były badania historyczne, które pozwoliły poznać wyjątkowe losy tego najbardziej rozpoznawalnego polskiego projektu czcionki. Rodzina typograficzna Półtawski Nowy przeznaczona jest do składu tekstowego w wielkościach od 10 do 18 pt. Obejmuje 6 odmian (3 grubości antykwy i 3 kursywy) i dostępna jest do pobrania na zasadzie otwartej licencji. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu programu Kultura Cyfrowa 2020 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Półtawski Nowy is a digitisation project the Antykwa Półtawskiego typeface. A key aspect of the design of the digital version of the typeface from 1928 was the approach to the issue of developing the shape of characters from sources. Historical research was carried out in parallel with the preparation of the computer version, which allowed us to learn about the unique story of this most recognizable Polish font design. The Półtawski Nowy type family is intended for typesetting in sizes from 10 to 18 pt. It includes 6 instances (3 upright and 3 italic weights) and is available for download under an open font license. The project is implemented thanks to the support of the Digital Culture 2020 program of the Ministry of Culture and National Heritage.

W wydaniu Półtawski Nowy źródłem opracowania były skany wzornika pism z odlewni Idźkowski i S-ka oraz zestaw rysunków, wzorców punc oraz punc wykonanych przez firmę Monotype w Salfords w Wielkiej Brytanii w latach 1934-1955. Zostały nam udostępnione przez londyńskie Type Archive. Dzięki ujednoliceniu znaków i wyrównaniu rytmu typograficznego, w wersji cyfrowej krój zachowuje ornamentacyjny charakter, jednocześnie działając dobrze w mniejszych rozmiarach tekstowych. Podstawowy zestaw znaków dostępny w źródłach został poszerzony o kolejne warianty znaków diakrytycznych, kapitaliki, subskrypt i superskrypt, warianty cyfr (tabelaryczne, proporcjonalne, nautyczne) oraz zestaw funkcji zecerskich OpenType.

In the Półtawski Nowy digitisation, the source of the study were scans of a type specimen book from the Idźkowski i S-ka foundry, a set of drawings, punch patterns and punches made by Monotype in Salfords, Great Britain in 1934-1955. They were made available to us by the Type Archive London. Thanks to the standardization of characters and the balancing of the typographic rhythm, in the digital version, the typeface retains its ornamental character, while working well in smaller text sizes. The basic character set available in the sources has been extended with further variants of diacritics, small caps, subscript and superscript, variants of numbers (tabular, proportional, nautical) and a set of OpenType features.

download_font

Kliknięcie przeniesie Cię na stronę Capitalics.wtf z której można pobrać za darmo wszystkie 6 odmian kroju Półtawski Nowy

Click will take you to Capitalics.wtf, where you can download all styles of Półtawski Nowy typeface

Dofinansowano ze środków Programu „Kultura Cyfrowa 2020” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

The project is financed by the “Digital Culture 2020” program
of the Ministry of Culture and National Heritage

Materiały Prasowe (kliknij żeby pobrać)

Press resources (click to download)